ZARZĄD KOŁA

Marian JAGIEŁKA
Przewodniczący


Wiceprzewodniczący

Jadwiga WAWRZONEK

Stanisława BABIŃSKA


Skarbnik
Jolanta WIECZOREK

Sekretarz
Antoni BERNATOWICZ


Członkowie

Kazimierz BOŁDYS

Barbara BEHRENDT

Wiesława GÓRECKA

Urszula REBELKA


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca
Helena STEPANIAK


Członkowie

Małgorzata SENTKIEWICZ

Jadwiga KRUSZEWSKA


Pełnomocnik Zarządu Koła
Dyrektor Barbara SZCZEGLIK

Telefon: +48 94 35 253 88
Dane adresowe:  ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg