Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Kołobrzegu

 • adres: 78-100 Kołobrzeg, Mazowiecka 29-30
   
 • NIP 671-10-30-458
   
 • Regon 330254742
   
 • Data powstania Koła - 1982 rok
   
 • Skupia 213 członków - rodzice, osoby niepełnosprawne, pracownicy.
   
 • Placówki, tworzą prawdopodobnie jedyny w Polsce system wsparcia osoby niepełnosprawnej na każdym etapie życia:
  • Ośrodek Wczesnej Interwencji
  • Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
  • Warsztat Terapii Zajęciowej
  • Środowiskowy Dom Samopomocy
  • Zakład Aktywności Zawodowej
  • Dom Pomocy Społecznej
    
 • Obejmuje opieką ok. 600 osób w różnym wieku z różnymi rodzajami niepełnosprawności i w różnym stopniu. Przede wszystkim działania są kierowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.
   
 • Zatrudnienie - 150 pracowników, w tym 47 z orzeczoną grupą niepełnosprawności.
   
 • Budżet całoroczny to ok. 7.000.000 zł. Są to dotacje celowe, subwencja oświatowa, przychód z działalności gospodarczej Zakładu Aktywności Zawodowej.
   
 • Zajmuje dwa połączone funkcjonalnie budynki o łącznej powierzchni użytkowej ponad 5.000m kw. Obiekty są całkowicie wolne od barier architektonicznych.
   
 • Zasięg terytorialny działalności - miasto Kołobrzeg, powiat kołobrzeski oraz gminy ościenne do powiatu kołobrzeskiego.
   
 • Partnerzy w realizacji zadań statutowych
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
  • Urząd Miasta w Kołobrzegu
  • Urząd Gminy Kołobrzeg
  • Ośrodki pomocy społecznej

Telefon: +48 94 35 253 88
Dane adresowe:  ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg